دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های ترینیتی (28 دوره آزمون EPT)

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با کتاب ترینیتی

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

کتاب ترینیتی

58,240 تومان

خالی