دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های فن ترجمه شاخه ای (3)

اشتراک 20 روزه

خرید کردن

تصویری

60,000,000 تومان

خالی