دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های 504 کاملا تصویری -تدریس استاد

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

آشنایی با تدریس تصویری-(سه درس اول)

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس 1 تا 42

270,000 تومان

خالی