دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های تافل کاملا تصویری-تدریس استاد

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

درس اول

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس 1 تا 30

262,080 تومان

خالی