دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های 1100 واژه- تصویری تدریس استاد

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

درس 1 تا 184

380,800 تومان

228,480 تومان