دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های کدینگ 504 واژه - فقط PDF

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

پی‌دی‌اف کدینگ 504

75,000 تومان

خالی