دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های فایل های تکمیلی-میوه ها، سبزیجات، ادویه

اشتراک تا بی نهایت

باز کردن

میوه ها(کامل) - Fruits - بخش 0

رایگان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

میوه ها(کامل) - Fruits - بخش 1

25,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

میوه ها(کامل) - Fruits - بخش 2

25,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

سبزیجات و ادویه ها - Vegetables & Spices

25,000 تومان

خالی

اشتراک 365 روزه

خرید کردن

خشکبار - Nuts

25,000 تومان

خالی