دکتر ترقی: یادگیری هر زبان بدون شک با یادگیری لغات آن زبان شروع می شود. (دانشگاه تگزاس، 2015)

آموزش های لغات آیلتس

محال است برای انجام کاری تلاش کنی و به آن نرسی، جوری بدرخش که همه متحیر بشوند.